banner webshopkopie

Algemene voorwaarden

Wij waarderen uw vertrouwen in A. Waeytens, en stellen alles in het werk om U optimaal te informeren.
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de webshop www.awaeytens.com en alle onderliggende pagina's. Door gebruik te maken van deze webshop verbindt U zich er toe deze verkoopvoorwaarden te aanvaarden.

De website www.awaeytens.be en webshop www.awaeytens.com worden beheerd door:

Annick Waeytens
Wolvenhoek 4a - 9620 Zottegem - België

Tel. +32 9 360 42 49
Mail: info@awaeytens.be

BTW BE 0644.294.388

PRIVACY

Alle persoonlijke gegevens in het kader van een informatieaanvraag, aankoop en betaling door de koper verstrekt, worden gebruikt voor het verstrekken van informatie en afhandelen van de levering. Deze gegevens worden enkel intern door A. Waeytens gebruikt en in geen geval aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw order.
De Klant heeft recht op inzage en verbetering met betrekking tot zijn gegevens. De Klant heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, en kan zich wenden tot info@awaeytens.be indien hij/zij deze rechten wenst uit te oefenen.

AANGEBODEN PRODUCTEN

Alle producten die via www.awaeytens.com aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze flyers, folders, …
De aangegeven prijzen zijn inclusief btw, recupel en Bebat en exclusief portkosten. Verzendingdkosten worden meegedeeld in de winkelwagen.
A. Waeytens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verstrekte adviezen, (druk)fouten die in haar aanbiedingen voorkomen of door leveranciers en fabrikanten verstrekte technische gegevens.
Koopjes en eindereeksen gelden zolang de voorraad strekt.

OVEREENKOMST

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u (Klant) en A. Waeytens (Verkoper) wanneer A.Waeytens de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. A.Waeytens kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te annuleren of te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden. Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging bij verzending ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (2 weken) nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de site ontving. A. Waeytens houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst versturen via naar info@awaeytens.be.

BETALING

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen contant betaald te worden via de aangeboden betalingsmodaliteiten. Enkel na ontvangst van het volledige bedrag inclusief btw en portkosten op rekening van A. Waeytens worden de levering en verzending voorbereid.
Betaling via overschrijving op rekening nr BE69 0015 5302 6378 op naam van Annick Waeytens - vermeld uw naam en ordernummer bij de medeling.

LEVERING

De fysieke goederen worden verzonden op kosten van de Klant naar het door de Klant aangeduide adres bij bestelling. 
A. Waeytens doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product zo spoedig mogelijk ontvangt. Aangegeven levertijden zijn louter indicatief en A. Waeytens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen. Indien het product onmogelijk geleverd kan worden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
Zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen onmiddellijk bij levering worden gemeld en kunnen nadien niet meer worden aangevoerd.

RECHT VAN AFSTAND

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument, laat de Klant toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet (info@awaeytens.be). De goederen dienen ongebruikt en in de originele verpakking te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (3 werkdagen). Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. De kosten voor het terug sturen van het product zijn ten laste van de klant. Gecontroleerde retourzendingen worden binnen de 30 dagen na ontvangst terug betaald door A. Waeytens inclusief btw en exclusief portkosten.
A. Waeytens kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden. Het product blijft in dit geval eigendom en ter beschikking van de klant en kan, mits betaling van de bijhorende portkosten opnieuw aangeleverd worden.
Retourrecht is uitgesloten voor alle niet-standaard producten die volgens specifieke wensen van de klant gefabriceert worden (o.a. alle parasols, ...)

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen A. Waeytens en de Klant worden beheerst door het Belgische recht. Partijen aanvaarden en komen overeen dat de Rechtbank van Oudenaarde  bevoegd is om kennis te nemen van alle geschillen tussen A. Waeytens en haar Klanten.
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN